Installationsvillkor

Robotgräsklippare

Beställ en standard-installation till din Gräsklipparrobot

Om du blir nöjd med din robot skiljer ofta att någon som kan det har installerat den. Axel Karlssons Elon Karlstads personal har utbildad personal för robotgräsklippare. Vi vill att du blir så nöjd som möjligt så efter din beställning ringer vi upp och går igenom installationen så du får rätt robot och att montaget som ni önskar ha det blir så bra som möjligt.

Detta är en standard-installation

I vår standard-installation är det specificerat exakt vad som ingår (se Teknisk Information). På så vis blir det enkelt både för dig och för oss. Du vet exakt vad det är du får och våra installatörer vet exakt vad de förväntas göra.

Det som ingår i standard-installationen är det som vanligtvis behövs och oftast räcker det med en vanlig standard-installation.

Behövs något utöver vad som ingår i standardinstallationen så löser vi det på plats. Montören är utrustad med kortskrivare för att inte behöva hantera pengar.

I standard installation ingår, 4 öar och kabelläggning .

Kabeln som följer med i roboten installerar vi oberoende längd

Skulle ni behöva längre kabel så kan man köpa till av installatören. Då köper man färdiga rullar 25,50 ,100 meter osv. Blir det något över får ni behålla kabeln. Det kan alltid vara bra att ha extra begränsningskabel hemma.

Öar det vill säga föremål mitt i tomten som behöver slingas in ingår 4 stycken . Öar över inkluderat kostar 150kr styck och betalas på plats.

En mindre genomgång av roboten ingår så man förstår robotens huvudfunktioner och kan sätta igång och stänga av robotten.

Eventuella routers ,uppkoppling mot servrar eller parning av olika system ingår inte

Så går installationen till

 • Du lägger din beställning
 • Du blir kontaktad av oss för att få din bokade tid bekräftad
 • Vi tar med er Robotgräsklippare och material vid installationen
 • Installatören kommer hem till dig på avtalad tid och utför installationen
 • Om roboten inte är betald i affären har montören med en kortskrivare och tar betalt på plats

Angående el till robotgräsklippare

Från laddstationen finns en kabel som går till en transformator ur den är en stickpropp. Inom robotens kabel (vanligtvis ca 6 meter) ska det finns 230v ström . Robotgräsklippare drar inte mycket ström så framdragen förlängningssladd passar även bra.

Förläggning av elinstallation ingår inte i standardinstallation men kan beställas separat av Axel Karlssons om så önskas.

Installation på gräsmatta

Montören på plats bestämmer vad som kan klippas av roboten och vad som inte kan klippas av roboten.

För att ni ska bli så nöjda som möjligt så chansar vi inte och drar tillexempel inte ner kabel i en brant där roboten kan fastna.

Är mattan hålig och robot fastnar i hål så ingår inte fyllnad av hål. Eventuella om dragningar av kabel ingår inte.

Nedmontering av äldre installation

Har ni en gammal installation av robot så ska denna vara borta vid leverans av den nya.

Gammal kabel måste dras upp ur marken. Vi kan ta med kabel och gammal robot om så önskas.

ROT-avdrag för robotinstallation

Installation av robot kan inte beviljas rot eller rut av skatteverket.

Förberedelser för kund

Plocka undan på installationsplatsen, gräs ska vara sått. Är det inte sått kommer vi inte kunna garantera en bra installation och det ingår inte att vi åker tillbaka och om montera lina efter gräs växt upp.

luft-luftvärmepump

Beställ en standard-installation till din luft-luft

Luftvärmepumpar krävs att de monteras av behörig personal.

Axel Karlssons Elon Karlstads personal är certifierade genom Incert . Vi vill att du blir så nöjd som möjligt så efter din beställning ringer vi upp och går igenom installationen så du får rätt luftvärmepump och att montaget som ni önskar ha det blir så bra som möjligt.

Detta är en standard-installation

I vår standard-installation är det specificerat exakt vad som ingår (se Teknisk Information). På så vis blir det enkelt både för dig och för oss.

Du vet exakt vad det är du får och våra installatörer vet exakt vad de förväntas göra.

Det som ingår i standard-installationen är det som vanligtvis behövs och oftast räcker det med en vanlig standard-installation. Behövs något utöver vad som ingår i standardinstallationen så löser vi det på plats.

5 meter köldmedierör ingår

När du köper en standardinstallation av Axel Karlssons är det 5 meter köldmedierör som ingår i installationspriset.

Så går installationen till

 • Du läser noga igenom Teknisk Information om vad som ingår och inte
 • Du lägger din beställning
 • Vår administration tilldelar en installatör uppgiften att utföra din installation
 • Du blir kontaktad av oss som bekräftar tiden
 • Vi tar med er luftvärmepump och material vid installationen
 • Installatören kommer hem till dig på avtalad tid och utför installationen
 • Om ni vill ha inner /ytterdelen och rördragningen på ett speciellt ställe är det viktigt att ni är hemma och instruerar montören exakt hur ni vill ha montaget.
  Vi kan rita innan på papper och titta på bilder för att få en vägledning hur montaget blir men hur montaget slutligen blir bestäms på plats efter vi har sett jobbet i verkligheten.
  Vi kommer inte dra något utan gått igenom med den som är hemma.
 • Vi vill att ni plockar bort runt installations platsen och om det behövs täcker golv om det är känsligt. Vi är försiktiga när vi gör vårt jobb men vi kan inte för exempel balansera på en byrå för att installera eller akta oss för tavlor eller liknade.
 • Vi tar inget ansvaret för material som är gammalt och behöver passeras.
  Det vill säga som exempel att vi ska koppla in elen på ett uttag som faller i sönder av rost eller ålder när vi skruvar upp det. Eller att vi går normalt på en terass och plankor viker sig för dom är inte monterade eller på annat sätt trasiga. Eller liknade scenario som ovan.

Angående el till luft-luftvärmepump

10 meter el-dragning ingår i installationen.

Vanligast installerar man på kopplings punkt i närheten som har jordkabel inkluderat och delar då säkring med annan utrustning.

Installation på hög höjd

I standardinstallationen ingår att innedelen installeras på maximalt 2,5 meters höjd och utedelen på maximalt 1,5 meters höjd.

Om du önskar installation på en höjd över maxhöjd så går även detta men vi behöver då ha en plattform eller lift på plats vid installaltion så vi når för jobbet.

I installations kostnaden har vi med en stege är jobbet högre än vad som beskrivs ovan behöver du som kund lösa en säker möjlighet att utföra installationen på.

Berätta om dina önskemål för oss innan installationen, så ni kan komma överens om vilka extra förberedelser som krävs och vem som ska göra vad.

Nedmontering av befintlig luft-luftvärmepump

Nedmontering av er gamla luft-luftvärmepump kostar 1500 kr.

ROT-avdrag för värmepumpsinstallation

Alla våra standardinstallations-priser har vi räknat in rotavdrag.

Vid en värmepumpsinstallation har du möjlighet att utnyttja rotavdraget.

Det är ditt ansvar att ha koll på att du uppfyller kraven på rotavdrag.

Tekniska data

Allmänt

Rotavdrag: 30 % möjligt via val. 
Axel Karlssons behöver ditt personnummer och din fastighetsbeteckning.
Tillstånd: Normal behövs inget tillstånd för luft/luft värmepump men skulle den monteras på tillexempel hyresrätt eller bostadsrätt är det kundens ansvar att säkerställa tillstånd innan installation.

Arbete

Utedelens placering, meter från marknivå: Max 1,5 m
Innedelens placering, cm från innertak: Minst 5-10 cm, beroende på modell
Innedelens placering, meter från golv: Max 2,5 m
Håltagning(ar) (per innedel), trä, tegel (ej bränt) eller leca: 1 (max tjocklek: 30 cm)
Håltagning(ar) (per innedel), betong, eternit, puts eller timmer: Nej,
 Överenskommelse direkt med installatör alt. håltagningsfirma
Igångsättning för test av värmepump: Ja
Instruktion till kund om handhavande: Ja
Grovstädning: Ja
Elinstallation / Eldragning: Ja
. Jordat uttag behövs i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen. Om inte meddela gärna detta.
Tätning av väggenomförning: Ja, med Fogskum
Ersättning för fasadskador: Nej
Montering av tillbehör, så som värmepumpstak och -skydd: Nej
Bortforsling av emballage: Ja
Installation på plats utan farbar väg: Enligt överenskommelse
Nedmontering av befintlig luft-luftvärmepump: Ja, mot tillägg
Bortforsling av nedmonterad luft-luftvärmepump: Ja, mot tillägg

Material

Rörlängd(er) (per innedel), meter: 5 (Behov av ytterligare material kan lösas av montören mot en extra kostnad)
Täckanal(er) (per innedel), meter: 5
Väggkonsol för utomhusdel: Ja
Vibrationsdämpare, st: 4
Elkabel, meter: 10. Kopplas mot inne- eller utedel beroende på modell.

Förberedelser för kund

Plocka undan på installationsplatsen: Kunds ansvar
Ev. skotta på installationsplatsen: Ev. skotta på installationsplatsen
Ev. skotta på installationsplatsen: Se respektive tillbehör

Fotnoter

För ROT-avdrag behöver Axel Karlssons ditt personnummer och din fastighetsbeteckning. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Axel Karlssons Hem Kök och Tvätt AB dragit av, har Axel Karlssons AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.
Axel Karlssons förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras.

Om du har en hårdare vägg än överenskommet tillexempel betong, är det ditt ansvar som kund att informera installatören om detta vid tidsbokningen.

Då kan installatören avgöra om de har möjlighet att utföra detta eller om vi behöver anlita en håltagare
Resetillägg tillkommer om hantverkaren inte kan nå installationsplatsen i egen bil; exempelvis om det krävs båt eller annat transportmedel.
Om håltagning behöver göras högre upp, kontakta installatören.

Underhållsservice luft/luft värmepump

Vi utför underhållsservice på alla märken av luft/luft värmepumpar.

Vitvaror

När du beställer hemleverans, installation och bortforsling av din produkt från Elon kan du känna dig trygg med att en utbildad fackman utför arbetet. Vi levererar produkten hem till dig på uppgjord tid samt installerar den och forslar bort din gamla vitvara. Installation sker på befintligt uttag.

 • Kontroll av att produkten går att bära in/kommer igenom eventuella dörröppningar och passager
 • Eventuell gammal produkt kopplas bort
 • Inbärning av ny vitvara till anvisad plats i direkt anslutning till el, vatten och avlopp (om produkten kräver det)
 • Produkten avemballeras
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Bortforsling av emballage
 • Bortforsling av den gamla produkten för återvinning

Kyl & Frys

Anslutning till befintligt eluttag med stickpropp max 1,2 meter från uttaget.

Tänk på att det ska finnas ett fungerande droppskydd (köps separat).

För installation av Side by Side-skåp kontakta oss för prisförslag.

Alla skåp går inte hänga om eller byta placering på. Var noggrann med att berätta om du skulle vilja ha annat än original.

Tvättmaskin & Torktumlare

Anslutning till framdraget vatten.

Det ska finnas en fungerande ballofixkran/avstängningskran vid vattenanslutningen.

Anslutning till befintligt avlopp.

De slangar och anslutningar som levereras kräver att maskinen står max 1,2 meter från befintliga uttag för el, vatten och avlopp (förlängningar köps separat).

Montering av tvättmaskin & torktumlare i stapel kräver att rätt monteringssats finns.

Diskmaskin

Anslutning till framdraget kallvatten.

Blandaren ska vara anpassad för diskmaskin med inbyggd avstängningsventil.

Det ska finnas en fungerande ballofixkran/avstängningskran vid vattenanslutningen.

Anslutning till befintligt avlopp.

De slangar och anslutningar som levereras kräver att maskinen står max 1,2 meter från befintliga uttag för el, vatten och avlopp (förlängningar köps separat).

Tänk på att det måste finnas ett fungerande droppskydd (köps separat).

Vid nyinstallation ska sockel samt eventuellt köksskåp vara borttagna.

Spis/häll/ugn

Anslutning till befintligt eluttag med stickpropp max 0,5 meter från uttaget. I fallet inbyggnadshäll ingår inte alltid kabel då de har olika strömalternativ. stickpropp ingår inte.

Kontrollera så att det är rätt spänning framdraget till spisen, 230 eller 400 volt.

Eventuella sågningar ingår inte.

Kåpa/fläkt

För installation fläkt eller kåpa kontakta affären.

Installation av el och oljeelement

Vi utför installation av element.

 • Befintligt element ska sitta kvar vid installations tillfället.
 • Installationen inkluderar nedtagning av befintligt element.
 • Vi tar även med det gamla till återvinningen.
 • Installationen inkluderar inte omdragning av kablar.
 • Skulle kablarna vara för dåliga för att använda kommer installationen inte gå och genomföra. Extra kostnad tillkommer då att dra om kablarna. Det går inte att lösa vid installationstillfället utan får genomföras senare.
 • Väggen ska kunna gå att skruva ett element i . Gips, trä betong eller liknade är inga problem bara att det håller ett element och väggen inte är för sönderborrad av tidigare installation eller inte rak.
 • Plugg ingår i montage.
 • Ev. uppkoppling mot router eller inställningen av styrning ingår inte i standar installation men kan lösas med tillkommande pris.

Välkommen till Elon Gräsdalen

Välkommen till Elon Axel Karlssons i Karlstad, troligen Sveriges trevligaste Elon-butik. Du hittar vår butik på Gräsdalen, bredvid köpområdet Bergvik. Affären är 800 kvadratmeter stor och rymmer en stor och fin utställning med det senaste inom vitvaror, småel, kök, robotgräsklippare, luftvärmepumpar och element.

Vi har ett eget lager i vår butik, men skulle din produkt vara slut så kan vi snabbt få in en ny från vårt centrallager i Örebro. Vi erbjuder även installation på alla våra varor och produkter, så vi ser så klart även till att du får din produkt hemkörd. Vi tar även med din gamla produkt och ser till att den lämnas in till återvinning.

Läs mer om butiken